Danh Sách Những Viên Đá Quý Nổi Tiếng

0

Category :

-Tên Tiếng Anh của hầu hết các viên đá nổi tiếng được đặt tên trên thế giới.
-Phần in nghiêng là danh hiệu của viên đá, hay các ghi chú khác.
-Dùng wikipedia để truy nguồn gốc cũng như các số liệu.
-Trang dùng để tra cứu tên các viên đá. Xếp theo Alphabet và phân loại theo hệ thống kim hoàn.

Opals

    * The Andamooka Opal, The Queen's Opal
    * The Aurora Australis Opal, 
       The Most Valuable Black Opal
    * The Black Prince Opal, Harlequin Prince
    * The Empress of Australia Opal
    * The Fire Queen Opal
    * The Flame Queen Opal
    * The Flamingo Opal
    * The Halley's Comet Opal, 
       The World's Largest Uncut Black Opal
    * The Jupiter Five Opal
    * The Olympic Australis Opal,  
       The Largest and Most Valuable Gem Opal Ever Found
    * The Pride of Australia Opal, The Red Emperor Opal
    * The Red Admiral Opal, The Butterfly Stone

Pearl

    * The Arco Valley Pearl
    * The Pearl of Lao Tzu
    * The Satlada.
Ruby

    * The DeLong Star Ruby
    * The Hixon Ruby Crystal
    * The Midnight Star Ruby
    * The Neelanjali Ruby
    * The Rajaratna Ruby
    * The Rosser Reeves Ruby

Sapphires

    * The Logan Sapphire
    * The Queen Marie of Romania Sapphire
    * The Ruspoli Sapphire
    * The Star of Asia Star Sapphire
    * The Star of Bombay,
    * The Star of India, 
       The World's Largest and Most Famous Star Sapphire
    * The Stuart Sapphire
    * The Black Star of Queensland, 

Spinels

    * The Black Prince's Ruby, Imperial State Crown
    * The Samarian Spinel, 
       The World's Largest Spinel
    * The Timur Ruby, 

Topaz

    * The American Golden Topaz, 
       The Largest Cut Yellow Topaz
    * The Chalmers Topaz, 

Diamond

·    The Akbar Shah, The Grand King, The Lord of Two Worlds,
·    The Allnatt Diamond,
·    The Agra Diamond,
·    The Amsterdam Diamond,
·    The Archduke Joseph Diamond,
·    The Ashberg Diamond,.
·    The Aurora Butterfly of Peace,.
·    The Aurora Pyramid of Hope,.
·    The Beau Sancy,.
·    The Black Orlov, The Eye of Brahma Diamond.
·    The Blue Heart Diamond,
·    The Briolette of India Diamond, 
     The Oldest Diamond On Record.
·    The Centenary Diamond, 
     The World's Largest Colorless Diamond.
·    The Chloe Diamond, 
     The World's Largest Round Brilliant-cut Diamond Ever Put On Auction..
·    The Cross of Asia,
·    The Cullinan Diamond, 
     The Largest Rough Gem-Quality Diamond Ever Found including The Cullinan I or The Great Star of Africa, and The Cullinan II or The Lesser Star of Africa.
·    The Cullinan I or The Great Star of Africa
·    The Cullinan II or The Lesser Star of Africa.
·    The Darya-ye Noor Diamond, 
     The World's  Largest Pink Diamond.
·    The Deepdene, 
     The World's  Largest Artificially Irradiated Diamond
·    The De Young Red Diamond, 
     The Third-Largest Known Red Diamond
·    The Dresden Green Diamond,
·    The Dresden White Diamond,
·    The Dresden Yellow Diamond,
·    The Earth Star Diamond
·    The Eureka Diamond, 
     The First Diamond Found in South Africa,
·    The Empress Eugenie Diamond,
·    The Excelsior Diamond, 
     The World's  Largest Known Diamond prior to the Cullinan
·    The Florentine Diamond,
·    The Golden Eye Diamond, 
     The World's Largest and Flawless Canary Yellow Diamond.
·    The Golden Jubilee Diamond, 
     The World's Largest Faceted Diamond Ever Cut
·    The Graff Blue Diamond
·    The Great Chrysanthemum Diamond,
·    The Great Mogul Diamond, re-cut as The Orlov.
·    The Gruosi Diamond.
·    The Heart of Eternity Diamond, 
     The World's Largest Fancy Vivid Blue.
·    The Hope Diamond, The French Blue Diamond.
·    The Hortensia Diamond,.
·    The Idol's Eye,
·    The Incomparable Diamond,.
·    The Jacob Diamond , The Imperial Diamond & Victoria Diamond.
·    The Jones Diamond,.
·    The Jubilee Diamond, The Reitz Diamond, 
     Perhaps The World's Sixth-Largest Diamond
·    The Kazanjian Red Diamond, The Red Diamond.
·    The Kimberley Diamond,
·    The Koh-i-Noor,
·    The Lesotho Brown, 
     The World's Largest Stone After Cutting.
·    The Lesotho Promise, 
     The 15th-Largest Diamond, 
     The Tenth-Largest White Diamond, 
     The Largest Diamond To Be Found in 13 years. 
     The World's Largest Diamond After The Cutting.
·    The Millennium Star, 
     The Second-Largest Colorless and Flawless Diamond
·    The Moon of Baroda,
·    The Moussaieff Red Diamond, 
     The Largest Known Fancy Red.
·    The Mouna Diamond,
·    The Nassak Diamond,
·    The Nepal Diamond,
·    The Nizam Diamond,
·    The Nur-Ul-Ain Diamond,
·    The Ocean Dream Diamond, 
     The Only Known Natural Fancy Deep Blue-Green.
·    The Oppenheimer Diamond, 
     One of The World's Largest Gem-Quality Uncut Diamonds
·    The Orlov, 
     An Indian mogul cut rumored to have served as the eye of a Hindu statue,.
·    The Paragon,
·    The Polar Star Diamond,
·    The Porter Rhodes Diamond,
·    The Portuguese Diamond,.
·    The Premier Rose Diamond,
·    The Pumpkin Diamond, 
      Perhaps The Largest Fancy Vivid Orange Diamond
·    The Red Cross Diamond,
·    The Regent Diamond,
·    The Sancy.
·    The Shah Diamond,.
·    The Spirit of de Grisogono Diamond, 
     The World's Largest Cut Black Diamond.
·    The Spoonmaker's Diamond,.
·    The Star of Arkansas
·    The Star of the East, The Hope Diamond.
·    The Star of Sierra Leone.
·    The Star of South Africa, The Dudley Diamond..
·    The Star of the Season,.
·    The Star of the South..
·    The Steinmetz Pink Diamond, 
     The World's Largest Known Fancy Vivid Pink.
·    The Strawn-Wagner Diamond, 
     The Only Diamond Ever To Receive A "Perfect" 0/0/0 Rating from the American Gem Society,.
·    The Taylor-Burton Diamond,.
·    The Tereschenko.
·    The Tiffany Yellow Diamond,.
·    The Uncle Sam Diamond, 
     The Largest Discovered in the US.
·    The Vargas diamond
·    The Wittelsbach-Graff Diamond, 

Nguồn: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_famous_diamonds
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_gemstones
There was an error in this gadget